Panel klienta

iBOK umożliwia użytkownikowi podgląd następujących informacji:
– datę i termin wygaśnięcia umowy
– dane firmy i konta firmowego
– numer indywidualnego rachunku bankowego użytkownika
– stan rozliczeń abonamentowych
– stan opłat wraz z kwotą, datą księgowania i formą wpłaty
– listę wygenerowanych faktur wraz ze stanem ich rozliczenia i ewentualną zaległością
– wydruk faktury z formatu PDF
– wysłanie informacji do administratora sieci
– wydruk druczków poleceń przelewu dla każdej z faktur, zbiorczo dla kwoty należności lub dla dowolnej kwoty

Aby zalogować się do swojego konta kliknij na link: Panel klienta

W celu uzyskania loginu i hasła zapraszam do kontaktu.